Gdynia Container Terminal S.A.


Instrukcje do systemu eXpress

Instrukcje obsługi zleceń drobnicowych

Zlecenia drobnicowe - firmy spedycyjne, v. 2.0 (PDF)

Zlecenia drobnicowe - UC, v. 2.0 (PDF)

Instrukcje dla spedytorów

Instrukcja zarzadzania kontami i prawami użytkowników w systemie eXpress, v. 7.0 (PDF)

Instrukcja użytkowania systemu eXpress - Firmy Spedycyjne,v. 15.0

Nowe funkcje dla spedytorów w systemie eXpress

Instrukcje dla agentów/gestorów

Instrukcja zarzadzania kontami i prawami użytkowników w systemie eXpress, v. 7.0 (PDF)

Instrukcja użytkowania systemu eXpress - Agent / Gestor, v. 8.1 (PDF)

Lista Kodów Portów (ZIP)
Obsługa obiektu kolejowej infrastruktury usługowej

Regulamin dostępu do obiektu kolejowej infrastruktury kolejowej Gdynia Container Terminal Spółka Akcyjna (PDF)

Załącznik nr 1 – Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej Gdynia Container Terminal Spółka Akcyjna (PDF)

Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej do Obiektu Kolejowej Infrastruktury Usługowej Gdynia Container Terminal Spółka Akcyjna (PDF)

Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej do Obiektu Kolejowej Infrastruktury Usługowej Gdynia Container Terminal Spółka Akcyjna (DOC)

Załącznik nr 3 – Wyciąg z taryfy za usługi Gdynia Container Terminal Spółka Akcyjna – część B2 (obsługa terminala kolejowego) (PDF)

Załącznik nr 4 – Plan sytuacyjny bocznicy kolejowej Gdynia Container Terminal S.A. (PDF)Ogólne Warunki Dostaw

Ogólne warunki zakupów towarów i usług dokonywanych przez Gdynia Container Terminal S.A. (PDF)


e-faktura

Formularz akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.


Wnioski o wydanie przepustki


Wniosek o wydanie przepustki (PDF)


Informacje dla spedytorów:

Przewóz ponadnormatywny - Deklaracja dla spedytorów (PDF)

Plan podstawiania wagonów na bocznice i zabierania wagonów z bocznicy

Informacja o Kontroli Weterynaryjnej w GCT (PDF)

Zlecenie A / B / C (Manipulacje / Złożenia / Podjęcia) (PDF)

Zlecenie przewozu kontenera do GPKW (Granicznego Punktu Kontroli Weterynaryjnej) (PDF)

Zlecenie przewozu kontenera do GPKW (Granicznego Punktu Kontroli Weterynaryjnej) (DOC)

Wniosek - Zmiana Wagi netto kontenera (PDF)

Wniosek - Zmiana Wagi netto kontenera (DOC)

Wniosek - Zmiana Nazwy towaru w kontenerze (PDF)

Wniosek - Zmiana Nazwy towaru w kontenerze (DOC)