Hutchison Ports Gdynia
przetargi
LOGIN

Statki przy nabrzeżu

Statek Agent ATA ETD
 

Kadra kierownicza

Jan Jarmakowski

  Członek Zarządu

  p.o. Dyrektor Zarządzający

  Dyrektor ds. Finansowych


Dariusz Grzegorkiewicz   Członek Zarządu
  Dyrektor ds. Handlowych

Wioletta Hołomej
  Dyrektor ds. Operacyjnych