Pełnienie funkcji Inżyniera wg warunków FIDIC

Nr ewidencyjny: 2/DNI/2013

Termin składania ofert: 06.12.2013

Pełnienie funkcji Inżyniera wg warunków FIDIC projektu: „III etap budowy terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia – budowa infrastruktury i zakup sprzętu”.

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wykonanie robót rozbiórkowych (wyburzeń) obiektów kubaturowych na terenie GCT: magazynu (budynki G-544, G-545, Gs-546) i warsztatu (budynek 335A)

Nr ewidencyjny: 1/DNI/2013

Termin składania ofert: 26.11.2013

„Wykonanie robót rozbiórkowych (wyburzeń) obiektów kubaturowych na terenie GCT: magazynu (budynki G-544, G-545, Gs-546) i warsztatu (budynek 335A)” w ramach projektu: „III etap budowy terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia – budowa infrastruktury i zakup sprzętu”.

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Dostawa jednego wozu wysięgnikowego typu reachstacker do przeładunku kontenerów

Nr ewidencyjny: 1/DT/2013

Termin składania ofert: 17.12.2013

Dostawa jednego wozu wysięgnikowego typu reachstacker do przeładunku kontenerów w ramach projektu inwestycyjnego „III etap budowy terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia – budowa infrastruktury i zakup sprzętu”.

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Dostawa 1 sztuki kontenerowej suwnicy nabrzeżowej

Nr ewidencyjny: 1/DT/2012/13

Termin składania ofert: 19.07.2013

Dostawa 1 sztuki kontenerowej suwnicy nabrzeżowej w ramach projektu inwestycyjnego „Budowa infrastruktury i zakup sprzętu w ramach II etapu budowy terminalu kontenerowego GCT w Gdyni”- zakup sprzętu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

SVG Modal background
Close