GCT

Począwszy od 2005 roku Hutchison Port Holdings (HPH) realizuje w Porcie Gdynia szereg inwestycji, które zaowocowały przekształceniem stoczniowej spółki w nowoczesny terminal kontenerowy. Inwestycje te stanowią część programu rozwojowego mającego na celu zwiększenie wydajności i zdolności przeładunkowych Gdynia Container Terminal (GCT) oraz uzyskanie statusu czołowego terminalu kontenerowego w regionie.

 

Patrząc w przyszłość kierujemy się następującymi przesłankami:
  • Dalszym rozwojem terminalu w celu zwiększenia jego zdolności przeładunkowych zgodnie z rozwojem rynku.
  • Konsekwentnym podnoszeniem jakości i wydajności oferowanych usług.
  • Inwestowaniem w rozwój naszych pracowników.
  • Prowadzeniem działalności w sposób odpowiedzialny w celu ochrony środowiska naturalnego.

Jesteśmy przekonani, że dążenie do tych celów sprawia, że GCT staje się głównym portem dla tych, którzy poszukują możliwości obrotu skonteneryzowanymi ładunkami w sposób wydajny a zarazem ekonomiczny.

 

przetargi
LOGIN

Statki przy nabrzeżu

Statek Agent ATA ETD
JSP Rover MacAndrews 2017-03-23 17:03 2017-03-25 16:03
Ensemble MacAndrews 2017-03-24 14:03 2017-03-25 07:03