iis_gct

Gdynia Container Terminal Spółka Akcyjna realizuje projekt „Budowa infrastruktury i zakup sprzętu w ramach II etapu budowy terminalu kontenerowego GCT w Gdyni”, POIS.07.04.00-00-003/10, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (www.pois.gov.pl)

Kwota przyznanego dofinansowania z funduszy unijnych wynosi: 23 282 124.06 PLN

Jednocześnie Gdynia Container Terminal Spółka Akcyjna realizuje projekt p.n.: „III etap budowy terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia budowa infrastruktury i zakup sprzętu”, POIS.07.04.00-00-023/13, w ramach którego podpisała Umowę o Dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych pochodzących ze środków Unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.4: Rozwój transportu intermodalnego, Konkurs numer 2/7.4/12.

Kwota przyznanego dofinansowania z funduszy unijnych wynosi: 60 782 525.82 PLN